De Praktijk

Fysio- en Manuele therapie Engelen handelt vanuit de overtuiging dat iedereen door middel van de juiste begeleiding en ondersteuning het maximale uit zijn/haar bewegingspotentieel kan halen. De betrokkenheid bij onze patiënten is groot; we geven hen de persoonlijke aandacht en optimale zorg die zij nodig hebben. Doelgericht naar een goed en blijvend herstel. Onze fysiotherapeuten werken volgens de richtlijnen van het KNGF en zijn opgenomen in het Centraal Kwaliteitsregister Fysiotherapie (CKR).

Met een ervaren team van professionals zijn we actief op totaal vijf locaties. Zowel de praktijk in gezondheidscentrum De Lage Leun, locatie Engelerhart, als onze hoofdvestiging Boerenerf zijn eenvoudig te bereiken (met de auto en openbaar vervoer) en bieden volop gratis parkeerruimte. Naast deze drie locaties bieden we, op verzoek van de arts, tevens onze diensten aan bij u aan huis. Onze fysiotherapeuten zijn beschikbaar in 2 verzorgingshuizen, t.w. De Taling en Antoniegaarde te ’s-Hertogenbosch.

De Praktijk op Boerenerf

Hoofdvestiging:
Boerenerf 5a
5221 AE Engelen
Tel: 073-6312077

Lage leun

Gezondheidscentrum De Lage Leun
Kraanvogellaan 13a
5221 GA Engelen
Tel: 073-6312077

DD201915

Engelerhart
Engelerpark 2- 10
5221 AM Engelen
Tel: 073-6312077

De taling

Woonzorgcentrum De Taling
De Eendenkooi 2
5223 KG ‘s-Hertogenbosch
Tel: 073-6312077

Antoniegaarde

Woonzorgcentrum Antoniegaarde
Zuid Willemsvaart 509
5211 SJ ‘s-Hertogenbosch
Tel: 073-6312077

U bent doorverwezen

U bent doorverwezen door een huisarts, arbo-arts of specialist in het ziekenhuis. Nadat u contact met ons heeft opgenomen ontvangt u voorafgaand aan de afspraak een vragenlijst per e-mail. De eerste afspraak bestaat uit een anamnese (vraaggesprek) en een lichamelijk onderzoek. Afhankelijk van de klachten die u heeft wordt in overleg met u bepaald of er daarna een (gedeeltelijke) behandeling wordt gegeven en een voorstel gedaan voor een behandelplan. U krijgt vanzelfsprekend ook adviezen en oefeningen mee voor thuis. U heeft zelf de keuze welke therapeut u gaat behandelen, echter kan het beter voor u zijn te worden behandeld door een therapeut met een bepaald specialisme.

Directe toegankelijkheid (DTF)

Tijdens het eerste gesprek krijgt u een advies. Normaal gesproken zal de therapeut u in behandeling nemen en wordt u verder onderzocht. Aan de hand van alle gegevens wordt samen met u een passend behandelplan opgesteld Het is echter mogelijk dat u wordt terugverwezen naar de huisarts als de fysiotherapeut daar de noodzaak voor ziet (zogenaamde rode vlaggen). Uw huisarts zal een kort verslag krijgen van deze screening.

Duur

De duur van de reguliere fysiotherapiebehandeling is afhankelijk van de specifieke pijnklacht. Tijdens de screening kan een indicatie worden gegeven van frequentie en duur.

Benodigdheden

Neem bij een eerste afspraak naast een handdoek ook uw identiteitsbewijs, eventuele verwijsgegevens en uw verzekeringspasje of -polis mee naar de praktijk. Dit vergemakkelijkt het registratieproces en de intake.

Bent u geïnteresseerd in fysiotherapie bij onze praktijk? Maak dan een afspraak met ons via de contactpagina!