Verwijzers

Voor ons staat de klacht van de patiënt centraal. We streven naar een blijvende oplossing voor zijn of haar gezondheidsprobleem. Dat betekent voor ons op zoek gaan naar de oorzaak van de klachten en de patiënt actief laten deelnemen aan de behandeling.

Fysio Engelen kan op verzoek voorlichting geven in de vorm van lezing of workshop. De lezing of presentatie wordt in overleg afgestemd en gericht op de groep deelnemers. Onderwerpen die aan bod kunnen komen zijn bijvoorbeeld werkomstandigheden, re-integratie, sportblessures, gezondheidspreventie etc. Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Theo Küsters.

Verwijzing

 

Als u een patiënt verwijst, stellen wij het zeer op prijs dat u relevante medische informatie meegeeft, zoals uitslagen van eerder verricht onderzoek en beeldvormende diagnostiek. Op uw verwijsbrief kunt u aangeven of u een bepaalde specialisatie van toepassing vindt. Een speciale verwijsconstructie is het zogenaamde fysiotherapeutische consult. Hierbij is sprake van een eenmalig fysiotherapeutisch onderzoek waarvan u een verslag ontvangt. Uiteraard kunt u in alle situaties contact opnemen voor overleg.

Communicatie en overleg

 

Communicatie met de verwijzer/huisarts is voor ons een belangrijk aandachtspunt. Wij communiceren met verwijzers zoals beschreven in de beroepsethiek en gedragsregels Fysiotherapie. U ontvangt een beknopt verslag bij tussentijds overleg of na het beëindigen van de behandeling. Dit doen wij in de vorm van telefonisch contact, email of per brief. Als een patiënt zich zonder een verwijzing heeft aangemeld, ontvangt u een verslag van de intake. In dit verslag staat ook vermeld of er een indicatie is voor een fysiotherapeutische behandeling. Uiteraard kunnen verwijzers met betrekking tot een behandeling altijd contact met ons opnemen.

IMG_04

Kwaliteitsbeleid

 

Waar mogelijk is ‘evidence based’ werken ons uitgangspunt. Dat betekent dat relevante richtlijnen en wetenschappelijk onderzoek sterke invloed hebben op ons handelen. Alle fysiotherapeuten staan geregistreerd in het Centraal Kwaliteitsregister Fysiotherapie (CKR) en zijn aangesloten bij het Koninklijk Nederlands Genootschap voor Fysiotherapie (KNGF).

Bent u geïnteresseerd in fysiotherapie bij onze praktijk? Maak dan een afspraak met ons via de contactpagina!