Huisarts steeds minder belangrijk voor fysiotherapeut

Sinds de introductie van de regeling Directe Toegang Fysiotherapie (DTF), wenden patiënten zich steeds vaker rechtstreeks tot de fysiotherapeut. Afgelopen jaar wisten voor het eerst meer patiënten de fysio te vinden via DTF dan via de huisarts.
Dat blijkt uit een inventarisatie door onderzoeksinstituut NIVEL. Het instituut baseert zich daarbij op het eigen LIPZ netwerk van 26 praktijken. Het percentage patiënten dat via DTF in de fysiotherapiepraktijk kwam, bedroeg in 2012 bijna de helft (47%). Een jaar eerder was dat nog 42%.

Verwijzingen
Met name het aantal verwijzingen vanuit de huisarts worden steeds minder. Afgelopen jaar ging het nog maar om 39% van het patiëntentotaal. Een jaar eerder was dat nog 44 procent en in 2008 ging het om meer dan de helft (56%). Ook het percentage patiënten dat via de medisch specialist verwezen binnen komt daalde in 2012 (van 15% naar 14%).
Het rapport van NIVEL bevestigt verder een aantal trends. Zo blijft het aantal patiënten met lage rugpijn de top 2 klachten domineren. Gevolgd door patiënten met nekklachten en niet nader omschreven rugklachten. Ook neemt het aantal kortdurende behandelingen toe, terwijl het percentage klachten dat langer duurt dan twee jaar, afneemt. In de behandeling blijft het oefenen van functies en vaardigheden toenemen, zon concluderen onderzoekers.