Kinderfysiotherapie

Wat doet een kinderfysiotherapeut

Een kinderfysiotherapeut is gespecialiseerd op het bewegend functioneren van kinderen en jeugdigen van 0 tot 16 jaar. De redenen dat kinderen door de kinderfysiotherapeut worden geholpen zijn onder te verdelen in acute problemen en ontwikkeling gerelateerde problemen. Daarnaast kunnen chronisch zieke kinderen worden geholpen door middel van fysiotherapie. Kinderen vragen een specifieke benaderingswijze. Een kinderfysiotherapeut houdt rekening met diverse factoren die invloed hebben op het bewegingsgedrag van het kind, zoals leeftijd, aandoening, ontwikkelingsfase en omgevingsfactoren. De therapeut betrekt de ouder(s) en indien gewenst anderen bij de behandeling.

Wanneer kinderfysiotherapie

Kinderen leren spelenderwijs. Door middel van spel en beweging ontwikkelen kinderen de zintuigen en motoriek. Het kan zijn dat de ontwikkeling van uw kind vertraagd, bedreigd of afwijkend is. Sommige kinderen hebben extra oefening nodig om bepaalde vaardigheden te leren. Door het kind te observeren en goed te onderzoeken krijgen we een beeld van de motorische mogelijkheden en het motorische niveau. De behandeling is bedoeld om de motorische ontwikkelingsmogelijkheden van het kind te stimuleren. Er wordt dan ook gewerkt met oefenmateriaal gericht op kinderen, zodat het plezier in bewegen wordt vergroot en bepaalde motorische functies uitlokt.

Hiervoor kunt u bij de volgende therapeut(en) terecht:

Bent u geïnteresseerd in fysiotherapie bij onze praktijk? Maak dan een afspraak met ons via de contactpagina!