Kostenbesparing bij artrose

Kostenbesparing bij artrose

Interessante studies fysiotherapie bij artrose

Onlangs vond het jaarlijkse reumatologiecongres van de Nederlandse Vereniging voor Reumatologie plaats. KNGF-medewerker Jesper Knoop was erbij en vatte een aantal interessante (fysiotherapeutische) studies samen: Blended fysiotherapiebehandeling effectief; Paracetamol niet effectief bij artrose; Multidisciplinaire samenwerking bij artrose suboptimaal en Wat willen patiënten met artrose weten?

Blended fysiotherapiebehandeling effectief

Tijdens het congres werd het mede door het KNGF gefinancierde e-Exercise onderzoek gepresenteerd. Uit deze studie bleek dat bij bepaalde patiënten met artrose een blended behandelprogramma (5 behandelsessies plus een internet-based thuisprogramma) net zo effectief is als 12 behandelsessies bij patiënten met knie of heup artrose, en daarmee mogelijk kostenbesparend.

Paracetamol niet effectief bij artrose

Door alle studies op het gebied van de werking van paracetamol bij artrose bij elkaar te brengen, blijkt nu dat deze pijnstiller geen klinisch relevant effect heeft bij artrose. Dit is baanbrekend aangezien in elke huidige medische richtlijn paracetamol nog als 1e keus pijnstiller wordt genoemd. Hierbij werd ook geconcludeerd dat de grootste effecten van niet-operatieve behandelopties bij artrose aan fysiotherapie (oefentherapie + voorlichting) toegeschreven kunnen worden.

Multidisciplinaire samenwerking bij artrose suboptimaal

De multidisciplinaire samenwerking en het onderlinge verwijsbeleid binnen de artrosezorg blijken voor verbetering vatbaar te zijn. Zo bleek uit deze studie dat verwijzers zoals huisartsen en orthopeden veelal terughoudend zijn in het doorverwijzen van patiënten met artrose naar de fysiotherapeut. Dit komt o.a. door onvoldoende kennis bij de verwijzers over de bewezen effecten van fysiotherapie, maar ook door negatieve ervaringen met fysiotherapeuten die niet-bewezen effectieve interventies zoals massage en dry needling zouden toepassen bij patiënten met artrose.

Wat willen patiënten met artrose weten?

Uit onderzoek is gebleken dat de 5 meest prangende vragen van patiënten met artrose zijn:

  1. Wat zijn de nieuwste behandelopties?
  2. Wat is het natuurlijke beloop van artrose?
  3. Als medicatie niet werkt, welke behandelopties zijn er dan nog?
  4. Welke sporten kan ik uitvoeren en hoe intensief mag dit?
  5. Wanneer kom ik in aanmerking voor een operatie?

Deze nieuwste inzichten worden meegenomen in de herzieningen van KNGF-richtlijn Artrose heup/knie en de KNGF-richtlijn Reumatoïde artritis.

Ook kwam tijdens het congres het te verwachten advies van het Zorginstituut Nederland over de mogelijke opname van fysiotherapie in het basispakket bij verschillende reumatische aandoeningen ter sprake.

 

Bron: FysioNet 04-10-2016

Tags: