Parkinson

Behandelingen voor Parkinson worden ook aangeboden door Fysio Engelen

Wat is Parkinson

De ziekte van Parkinson is een ziekte van de hersenen. Wie aan de ziekte lijdt, kan uiteenlopende klachten hebben en de ziekte van Parkinson is dan ook erg complex. Voor geen enkele patiënt is het beeld van parkinsonsymptomen hetzelfde.

De ziekte van Parkinson kan in twee hoofdgroepen worden onderscheiden:

  1. Patiënten die voornamelijk last hebben van een tremor (trillen van handen, benen, kin of tong)
  2. Patiënten die met name last hebben van bradykinesie (trager worden van bewegingen) en rigiditeit (stijfheid)

Beloop van de ziekte van Parkinson

De kernsymptomen tremor, bradykinesie, rigiditeit en houdingsinstabiliteit beginnen bij ongeveer 75% van de patiënten aan één kant, bijvoorbeeld rechts. Na een tijd zal ook de andere kant klachten gaan geven, maar in de regel blijft de eerst aangedane kant de meest ernstige.

Na enkele jaren ontstaan er problemen met de balans en kunnen patiënten vallen. Dit kan soms erg invaliderend zijn. Klachten zoals bloeddrukdaling (gedeeltelijk ook door de levodopa medicatie), problemen met plassen en ontlasting, hallucinaties, cognitieve problemen en verslikken kunnen ontstaan na verloop van de tijd. Meestal leidt de ziekte van Parkinson niet tot een opname in een verpleeg- of verzorginghuis. Wanneer de balansstoornissen of de cognitieve stoornissen echter een dusdanig gevaar worden in het dagelijks leven worden patiënten vaak wel opgenomen in een verpleeg- of verzorgingshuis. De levensverwachting bij patiënten met de ziekte van Parkinson is niet korter vergeleken met gezonde mensen.

Parkinson Fysio Engelen
Parkinson Fysio Engelen lopen

Wat doet de fysiotherapeut

Als gevolg van de ziekte van Parkinson kunnen problemen ontstaan met het uitvoeren van dagelijkse activiteiten. De fysiotherapeut kan helpen bij het verbeteren van de houding, het evenwichtsgevoel, het ontwikkelen van soepele en sterke spieren en het op peil houden van de conditie. In combinatie met een goede voorlichting draagt dit bij aan een op langere termijn op een veilige manier actief blijven, zodat de patiënt zo lang mogelijk, zo zelfstandig mogelijk kan leven. Fysio Engelen is aangesloten zijn bij Parkinsonnet. Meer informatie vindt u hier.

Hiervoor kunt u bij de volgende therapeut(en) terecht:

Bent u geïnteresseerd in fysiotherapie bij onze praktijk? Maak dan een afspraak met ons via de contactpagina!