Personal Training

Personal Training

Met ingang van heden kunt u gebruik maken van Personal Training bij Fysio Engelen.

De trainingen vinden plaats in de buitenlucht onder deskundige leiding van Randell Fraser, Personal Trainer@. Er wordt hierbij gebruik gemaakt van klein oefenmateriaal en de omgeving van Engelerhart.

De trainingen kunnen individueel of per tweetallen plaatsvinden. De onderlinge afstand tussen trainer en sporter(s) is gewaarborgd evenals het hygiene-protocol.

De kosten variëren per abonnement/strippenkaart tussen 40 en 50 euro per uur. Per training wordt er een strip berekend. Je kunt maximaal met twee personen trainen op 1 strip. De geldigheid is een jaar na aanschaf strippenkaart.

De tijden zijn in onderling overleg af te stemmen met Randell en vinden in de regel overdag plaats vanwege praktische redenen.

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met randell@fysio-engelen.nl