Uitleg zorgverzekering

Uitleg zorgverzekering

Voor veel mensen is het moeilijk te begrijpen wat nu precies verstaan wordt onder de basisverzekering, aanvullende verzekeringen en het eigen risico.

Op deze website vindt u een duidelijke uitleg van de begrippen en wat vergoed wordt vanuit de basiszorg. Tevens wordt uitgelegd hoe het zit met gemaakte zorgkosten en het eigen risico.