Rob

Rob van Nuland

Sinds 1996 ben ik werkzaam bij Fysio-Engelen. Mijn specialisatie is het behandelen / begeleiden van patiënten met chronische aandoeningen, zoals COPD, hart- en vaatproblemen en diabetes. Dit in nauwe samenwerking met huisartsen en specialisten. Een ander belangrijk onderdeel van mijn werk is (sport) revalidatie, b.v. na een nieuwe knie of heup. Tevens ben ik onze praktijk medeverantwoordelijk voor blessurepreventie en screening van sportblessures. Op diverse dagen verzorg ik de verschillende trainingsgroepen voor patiënten met chronische aandoeningen.

Hiervoor kunt u bij mij terecht:
Fysiotherapie algemeen
(Sport) revalidatie
Claudicatio Intermittens
COPD
Diabetes type II
Coronarevalidatie
Fysiotherapie bij klachten aan de hand en pols.